Doskonałość łańcucha dostaw w czasach globalnych zakłóceń

Ekspertyza

Doskonałość łańcucha dostaw w czasach globalnych zakłóceń

Rozmowa z Louise Dalton, dyrektorem ds. Globalnego łańcucha dostaw

Kiedy Louise Dalton w trzecim kwartale 2020 roku objęła stanowisko dyrektora globalnego łańcucha dostaw Timken, stanęła przed szeregiem wyzwań. Duże regiony świata doświadczyły na początku roku zamówień pozostających w domu, aby pomóc powstrzymać pandemię koronawirusa, a kiedy sytuacja się poprawiła, ludzie potrzebowali łożysk.

„Popyt klientów sięgnął szczytu i musieliśmy odpowiedzieć” – mówi Dalton.

Dalton została wybrana do poprowadzenia globalnej organizacji łańcucha dostaw Timken w trudnych czasach, częściowo dlatego, że udowodniła, że potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy, ciesząc się reputacją nieustraszoności.

Jak sama mówi, jest także „kluczową osobą w łańcuchu dostaw”. Zanim uzyskała tytuł MBA i spędziła czas w centrali nadzorując globalną dystrybucję i analitykę, zarządzała łańcuchem dostaw dla przemysłu lotniczego, jednej z najważniejszych jednostek biznesowych Timken.

Rozmawialiśmy z nią o strategii łańcucha dostaw firmy Timken w erze pandemii i przyszłości.

P: Czego szukają klienci Timken u partnera w łańcuchu dostaw?

Odp .: Doskonałość łańcucha dostaw polega na obsłudze. Odkładając na bok jakość – oczywiście musimy dostarczać produkty wysokiej jakości – chodzi o naszą zwinność i naszą zdolność do reagowania i dostarczania naszych produktów we właściwe ręce we właściwym czasie.

Kluczowe są również przejrzystość i zaufanie. Mamy niesamowity zespół zajmujący się globalnym łańcuchem dostaw, który jest pasjonatem obsługi klientów. Jednocześnie nasza ujednolicona platforma SAP do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) jest fundamentem, na którym wszyscy budujemy i na którym działamy. To kluczowy element, płynnie łączący jednostki biznesowe Timken ze sobą oraz z klientami i dostawcami na całym świecie.

Kiedy dołączyłem do Timken, finalizowaliśmy nasze wdrożenie SAP, które przygotowało organizację łańcucha dostaw do transformacji w ciągu następnej dekady. Wcześniej zakłady i jednostki biznesowe Timken miały własne instancje ERP, a systemy te nie rozmawiały ze sobą.

Ujednolicona platforma SAP zapewniła pełną przejrzystość w łańcuchu dostaw Timken, dzięki czemu wszyscy mówili tym samym językiem i mogli szybko zidentyfikować, gdzie wytwarzane są produkty w dowolnym miejscu na świecie.

Ta platforma znacznie przyspieszyła naszą zdolność do reagowania. Teraz, gdy rynek się rozwija, możemy rozwijać się szybciej niż nasi konkurenci. Kiedy rynek się kurczy, możemy szybciej podejmować decyzje i reagować.

P: W jaki sposób ta transformacja poprawiła komunikację z klientami i dostawcami?

Odp.: Nasi więksi klienci producentów oryginalnego sprzętu (OEM) komunikują się z naszym systemem ERP za pośrednictwem elektronicznego interfejsu danych (EDI). Kiedy pojawia się zapotrzebowanie, aktualizuje SAP i gotowe. Dystrybutorzy na rynku wtórnym również korzystają z PT Place, platformy handlu elektronicznego B2B firmy Timken.

Obecnie wdrażamy SAP Ariba, narzędzie, które pomoże nam przesyłać prognozy klientów do naszych dostawców, aby mogli szybko zobowiązać się do dostarczania materiałów zewnętrznych. Ariba usprawnia komunikację i przyspiesza transakcje z dostawcami Timken.

Z cyfrowego aspektu zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) automatyzuje wysoce powtarzalne zadania o dużej objętości. To usprawnia pracę w krytycznych funkcjach łańcucha dostaw, takich jak obsługa klienta i magazynowanie.

Automatyzacja przyziemnych, rutynowych procesów pozwala również pracownikom Timken skupić się na pracy wymagającej wyższego poziomu umiejętności, co ma kluczowe znaczenie w obliczu nieoczekiwanych wydarzeń, takich jak pandemia. W 2021 roku potrzebujemy ludzi, aby podejmowali decyzje wykraczające poza normę. Im bardziej zautomatyzowane i bezproblemowe są procesy, tym więcej czasu masz na faktyczną analizę informacji i wyznaczanie kursu.

Firma Timken w coraz większym stopniu integruje linie produktów do przenoszenia napędu, takie jak Timken Belts and Drives Chain, z SAP.

P: Jak te możliwości przekładają się na linie produktów Timken do przenoszenia napędu?

Odp .: Pracujemy nad procesem migracji wielu naszych przejęć ze starszych systemów ERP do SAP. Zaczęliśmy generować plany popytu i zapasów pasów Timken, a także zapewniać obsługę klienta w zakresie pasków i łańcuchów napędów.

Ponieważ te przejęcia zostaną w pełni zintegrowane z SAP, pomoże nam to wykorzystać pierwotny przypadek synergii dla każdej firmy i umieścić sprawdzone procesy i infrastrukturę Timken w pełni za tymi organizacjami.

Rozszerzenie platformy SAP na te linie produktów daje nam również siłę odniesienia. Jeśli wszyscy używamy tego samego systemu, ktoś zajmujący się planowaniem materiałów i potrzebami dla Lovejoy może z łatwością przejść do branży łożysk, aby poszerzyć swoje umiejętności i doświadczenie. Zyskujemy elastyczność i różnorodność talentów, gdy wszyscy używamy tego samego podstawowego systemu biznesowego i procesów.

P: Jakie są Twoje priorytety na przyszłość, gdy oddziałujesz na organizację łańcucha dostaw?

Odp.: Ciągłość dostaw jest obecnie bardzo ważna dla liderów łańcucha dostaw na całym świecie. Musimy wiedzieć, że nasz łańcuch dostaw pozostanie silny w różnych cyklach biznesowych. Niestety obsługa klienta w wielu organizacjach ucierpiała w ciągu ostatniego roku.

Pracuję nad rozwiązaniem tego problemu w firmie Timken, wprowadzając zestawy narzędzi, które zapewniają nam lepszy wgląd w łańcuch dostaw. Ciągła poprawa jakości danych jest równoległym celem, aby pomóc nam z pewnością wykorzystać te zestawy narzędzi predykcyjnych.

Kluczem jest dobranie odpowiedniego talentu do pracy. Wraz z wprowadzaniem większej automatyzacji pracownicy mogą skupić się na podejmowaniu decyzji o wartości dodanej oraz zwiększać dokładność i zwinność.

Wciąż koncentrujemy się na podstawowych kompetencjach firmy Timken – zdolności do prowadzenia ścisłego łańcucha dostaw i wytwarzania produktów najwyższej jakości – i będziemy nadal budować na platformie SAP, aby w pełni wykorzystać tę technologię.

______________________________________________________________________________________________________________

Świat się zmienia, ale zaangażowanie firmy Timken w najwyższą jakość pozostaje tak samo silne jak zawsze. Ucz się więcej o strukturach i procesach, które pomagają nam upewnić się, że firma przestrzega tych standardów na całym świecie.