[Page Title]

Przemysł okrętowy

Marynarka wojenna i straż przybrzeżna Stanów Zjednoczonych stosują przekładnie Philadelphia Gear od ponad 70 lat. Obecne programy obejmują projektowanie i produkcję głównych napędów do okrętów klasy San Antonio (LPD-17).