[Page Title]

Zespoły łożyskowe z łożyskiem baryłkowym w oprawie niedzielonej

Oprawy ze staliwa z łożyskami baryłkowymi nowej generacji zapewniają doskonałą trwałość w ekstremalnych warunkach, w tym przy znacznych obciążeniach i drganiach.

Zespoły łożyskowe z łożyskiem baryłkowym w oprawie niedzielonej Timken® zostały zaprojektowane z myślą o warunkach pracy stanowiących prawdziwe wyzwanie. Oprawy wykonane ze staliwa i łożyska baryłkowe Timken nowej generacji są jedynymi zespołami łożyskowymi z łożyskiem baryłkowym wyposażonymi standardowo w oprawę niedzieloną.

Zespoły te skutecznie radzą sobie z niewspółosiowością wałów wynoszącą nawet 1,5 stopnia, bez wpływu na obniżenie ich trwałości. Skorzystaj z narzędzia interaktywnego doboru, aby łatwo znaleźć właściwy zespół łożyskowy Timken w oprawie niedzielonej, zastępujący obecnie używany zespół produkcji naszej konkurencji.

Dzięki pełnej linii precyzyjnie wykonanych opraw, różnych opcji mocowań na wale oraz uszczelnień, zespoły te zapewniają wysoką ochronę przez zanieczyszczeniami. Dostępne są również pokrywy zabezpieczające zapewniające dodatkową ochronę łożyska w szczególnie zanieczyszczonym środowisku pracy. Przy pomocy kreatora doboru łożysk Timken, łatwym staje się znalezienie odpowiedniego zespołu łożyskowego do konkretnego zastosowania.

 

Przemysł i zastosowania

 • Walcownie metali
 • Branża kruszyw i cementu
 • Przemysł wydobywczy
 • Energetyka
 • Tartacznictwo i inne branże przemysłu drzewnego
 • Przemysł celulozowo-papierniczy
 • Transport materiałów
 • Budownictwo
 • Cukrownie
 • Rolnictwo
 • Zarządzanie odpadami i oczyszczanie ścieków
 • Ciężkie maszyny budowlane
 • Wentylatory i dmuchawy
 • Dźwigi, podnośniki i wyciągi