[Page Title]

Globalne obywatelstwo

Niezależnie od miejsca i czasu, w kontaktach z klientami zawsze kierujemy się podstawowymi wartościami i pro-społeczną postawą.

Wnosimy wartość

Dążymy do stałego rozwoju, stawiając nacisk na działania, które odzwierciedlają nasze wartości i naszą wiedzę. Rezultaty naszych działań są widoczne w praktycznym wkładzie, jaki wnosimy w rozwój i bezpieczeństwo społeczności, którym służymy.


Filantropia

Timken kontynuuje bogatą tradycję wspierania globalnych społeczności poprzez wolontariat, przewodzenie społecznościom i wsparcie finansowe. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty, skupiamy nasze działania filantropijne na następujących trzech obszarach:

Wykształcenie

Promujemy naukę przez całe życie poprzez nasz program stypendialny – Timken Scholarship Program, współpracę z wiodącymi uczelniami technicznymi oraz działania wspierające dostarczenia wiedzy o przedsiębiorczości lokalnej młodzieży.

Rozwój gospodarczy / społeczności

Podnosimy jakość życia wszędzie tam, gdzie mieszkamy i pracujemy. Nasi pracownicy odbywają tysiące godzin wolontariatu, wspierając indywidualne inicjatywy charytatywne i sponsorowane wydarzenia, a także pełniąc rolę liderów w swoich lokalnych społecznościach.

Ludzie / podstawowe potrzeby

Wspieramy zdrowie i dobrobyt społeczności we współpracy z wiodącymi globalnymi i lokalnymi organizacjami, takimi jak Habitat for Humanity, United Way oraz regionalne banki żywności.


Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska (BHP i Ochrona środowiska)

Każdego dnia Timken prowadzi działalność w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych miejsc pracy, chronimy środowisko i opracowujemy zapewniające zrównoważony rozwój technologie i praktyki biznesowe, które wspomagają globalny wzrost gospodarczy i dobrobyt. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wierzymy, że jeden wypadek to zbyt dużo, dlatego nieustannie dążymy do tworzenia miejsca pracy wolnego od wypadków, stawiając nacisk na kształcenie i zapobieganie. Jednocześnie Timken troszczy się o środowisko, chroniąc zasoby naturalne w dążeniu do większej skuteczności w naszych działaniach i dla naszych klientów. Dążymy do zrównoważonego rozwoju, zapobiegając zanieczyszczeniom, zarządzając odpadami, prowadząc recykling i oszczędzając energię poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu usług i produktów dotyczących zarządzania tarciem i przenoszenia napędu.

Timkenowski Zespół ds. zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska Timken opracował program kontroli, który regularnie ocenia systemy zarządzania BHP i Ochroną środowiska na świecie, dbając o zgodność z zewnętrznymi przepisami i naszymi wysokimi standardami wewnętrznymi. Zakłady produkcyjne są kontrolowane przez zespół ds. BHP i Ochrony środowiska lub wykwalifikowanego doradcę Timkena co trzy lata lub częściej*. Co więcej, nasze zakłady produkcyjne mają obowiązek przeprowadzać co roku samodzielne kontrole, aby dbać o zgodność ze zobowiązaniami prawnymi i wewnętrznymi oczekiwaniami.

* Wyjątki mogą obejmować centra dystrybucji, magazyny lub nowo pozyskane obiekty. Zmiany w harmonogramie są zatwierdzane przez wiceprezesa ds. zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.