Łożyska – Ameryka Północna i Południowa (o ile poniżej nie wskazano inaczej)

Warunki sprzedaży Timken – język angielski

Warunki sprzedaży Timken – język hiszpański

Europa

Ogólne warunki firmy Timken – Europa – język angielski

Timken South Africa

Warunki sprzedaży Timken South Africa

Timken Gears and Services (w tym marka Philadelphia®)

Warunki sprzedaży TGS

Timken Motor and Crane Services

Warunki TMCS

Timken Drives LLC

Warunki sprzedaży Timken Drives LLC

Timken Aerospace Bearing Repair

Warunki sprzedaży TABR

Torsion Control Products, Inc.

Warunki sprzedaży Torsion Control Products, Inc.